(+34) 626 21 48 06

 • Español
 • Català

 

Cura de persones grans i dependents

Atenem les necessitats de cada persona i/o família d'una forma totalment personalitzada , amb els millors professionals , i així garantir-vos la major tranquil·litat i benestar.

ATENCIONS DE CARÀCTER GENERAL.

 • Suport a la mobilització al domicili. Aixecar-se del llit, seure/aixecar-se del sofà…
   
 • Seguiment i control de la medicació i alimentació. Es donarà la opció de facilitar una dieta sana i adient a les patologies de cada persona, tant realitzar la pauta, com fer-ne el dinar, es durà a terme el control de la medicació mediant una taula dissenyada a aquest fi i persona.
   
 • Suport a la preparació i ingesta dels aliments.
   
 • Companyia i atenció al domicili. S’atendran totes les cures i atencions que el usuari requereixi al domicili, incloent una neteja bàsica del mateix, així com la companyia, amb jocs, exercicis per treballar la memòria, tallers…

DE RELACIÓ AMB L’ENTORN:

 • Acompanyament i realització de gestions fora del domicili. Anar al metge, a comprar, a visitar a algú, al Ajuntament…
   
 • Suport a la mobilització externa.
   

 • Suport per a facilitar la participació en activitats, tant comunitàries, com de relació familiar i social. Si hi ha tallers al barri de l’usuari o rodalies, es facilitarà l’assistència a dits tallers, concerts de barri, festes…

ALTRES PRESTACIONS:

 • Suport al descans de la família. És per això, pel que comptem amb professionals les 24 hores del dia, i pel que disposem de total flexibilitat, no ens regim a cap mena d’horari estricte, la família i/o l’usuari decideixen quins horaris i serveis s’adapten més i millor a les seves necessitats.
   
 • Atenció psicosocial en situacions de conflicte convivencial i desestructuració familiar. Per això, en cas que fos necessari, es comptarà amb professionals altament capacitats, com ara, treballadors familiars.
   

 • Suport sòcio-educatiu per estimular l’autonomia i la independència. En tot moment es fomentarà l’autonomia i la independència del pacient, tot això, adaptant-se, és clar, a les necessitats de cada persona, això es realitzarà mitjançant exercicis senzills i dinàmic, sempre acompanyat i/o supervisar pel cuidador/a.
   

 • Suport a les relacions familiars. En tots els nostres serveis a les persones, es fomentaran sempre les relacions familiars,  és per això que es farà partícip a la família de les activitats dutes a terme, exercicis, futurs plans…i la possibilitat de participar en alguna activitat.
   

 • Cuidadors/es a l’hospital. Quan algú ingressa a l’hospital, el primer que necessita aquesta persona i la seva família és tenir la certesa que estarà en les millors mans, que no li faltarà res en cap moment, i per circumstàncies familiars, laborals…no sempre és possible que un familiar estigui al costat del pacient les 24 hores del dia, per això, per la seva tranquil·litat, els oferim aquest servei, que és dels més demandats.