(+34) 626 21 48 06

  • Español
  • Català

 

Interns/es

Oferim servei d'internes, un dels més demandats en l'actualitat, per ser dels més complets, ja que d'aquesta manera podran tenir a una professional cada dia a casa, les 24 hores del dia. Respectant sempre els descansos marcats per la Llei en cada moment.

 

Per tal d'adaptar-nos a totes les necessitats de la persona, i sense que aquesta hagi de moure’s del seu domicili, (amb això ens referim a ingressar en una residència per exemple, ja que hi ha estudis que demostren que la majoria de la gent gran , estan millor en el seu domicili habitual), és per això pel que oferim serveis de cuidadors / es interns a casa, per poder proporcionar totes les cures necessàries durant les 24 hores del dia, i la tranquil·litat de saber que estan acompanyats en tot moment.

 

No només per al cas de tenir cura de persones grans, ja que també tenim professionals de la neteja i / o la cura de nens i nadons.

 

En aquest cas, el servei té un preu tancat al mes, i no varia independentment dels dies que tingui cada mes.

Sens dubte, una gran solució per a les famílies avui dia.