(+34) 626 21 48 06

  • Español
  • Català

 

Serveis

ELS NOSTRES SERVEIS

Oferim diversos serveis, i aquí farem un breu repàs d'alguns, com per exemple un/a  infermer/a  per realitzar cures, administració d'injeccions, retirada de grapes o punts, servei de cuidadors durant hores, o permanentment, que inclou servei d’interinatge (algú fixe a casa 24 hores al dia), d’altra banda també oferim serveis de neteja de pisos, cases, locals comercials, comunitats de veïns... Cangurs, de forma individual o en grup, inclou classes particulars... Servei d'acompanyament durant l’estada a  l'hospital, i recentment hem incorporat serveis de massatge terapèutic i teràpies naturals a domicili.

 

Serveis de X hores, per exemple, 3 hores al matí o a la tarda, funcionem amb un preu/hora establert que pot variar en el cas dels auxiliars, gerocultors, cuidadors, o bé pel grau de dependència, entre d'altres, de la persona a assistir.

 

Per tant, segons les necessitats de cada família, de vegades es recomana un servei d’interinatge, ja que aquest té un preu fix, tancat, al mes, i  cobreix les 24 hores.

 

Les nostres tarifes inclouen: seguretat social dels treballadors, assegurança de responsabilitat civil, despeses de contractació, nomines, altes i baixes, vacances... 

De tot això es fa càrrec la empresa, per tal que el client no ha de preocupar-se de cap mena de "papeleo", destacar també que el contracte amb el treballador/a  és directament amb l'empresa, NO amb el  client.

 

El client en qualsevol servei que tingui contractat  amb nosaltres no té cap mena de permanencia. A més se'ls dóna l'opció de conèixer al o la professional abans de donar començament al servei, i decidir buscar un altre persona si aquesta no es del seu gust pel motiu que sigui, sense cap cost addicional per al client.

 

Aquesta seria una explicació breu de la nostra manera de dur a terme aquest treball, per a més informació estarem encantats de servir-vos al telèfon 626214806 o mitjançant correu electrònic info@benestarassistencia.com

 

Des de la direcció de Benestar Assistència Domiciliària, rebeu una cordial salutació.